Zateplování základů krok za krokem - materiály, praktické rady

Zateplování základů krok za krokem - materiály, praktické rady

Zateplování základů je velmi důležité a neměli byste to opomíjet. Totéž platí pro tepelnou izolaci základových stěn. Bez ochrany bude teplo z budovy unikat do základů. Proto popisujeme, jak tento proces vypadá, a ukazujeme, čím zateplit základy. Zdůvodňování předchází několik dalších informací. Není možné totiž provést zateplení bez předchozí vodorovné a svislé izolace základů.

Zateplování základů krok za krokem

Vodorovná a svislá izolace základů - nejdůležitější informace

Mimořádně důležitá vodorovná izolace

Než se budeme zabývat pokládáním polystyrenu na základy, je potřeba provést hydroizolaci. Vodorovná hydroizolace chrání základové pásy před kapilárním vsakováním vody ze země. Nezaizolované základy pohlcují vlhkost a ta stoupá do budovy. Tato verze izolace je umístěna na spoji základů a základových stěn. Pokládá se také mezi vnějšími stěnami a základy. Hodí se také v podlahách na zemi.

Horizontální izolace má ještě jednu důležitou funkci. Je to druh protiskluzové vrstvy mezi základovými pásy a stěnami základů. To znamená, že oba prvky netvoří jeden celek a mohou fungovat nezávisle na sobě. Tím se zabrání praskání způsobenému těžkým zatížením. Například těm, které se objeví, když se budova usazuje.

Vodorovná izolace základů je obvykle vyrobena z asfaltových pásů Může se jednat o samolepicí nebo tepelně svařovanou verzi s lepidlem. Dalším populárním materiálem je bitumenová hmota. Patří sem tyčinky nebo asfaltové a gumové hmoty. Vodorovná izolace může být také vyrobena z PVC nebo PE fólie. Toto řešení se obvykle používá v dolních vrstvách podlah. Velmi dobře funguje s podlahovým vytápěním.

Vertikální izolace základů ve třech variantách

Vertikální izolace základů je doplňkem horizontální verze. Používá se k ochraně základových zdí a svislých suterénních stěn. Tuto techniku lze rozdělit do tří druhů. První z nich je tzv. lehká izolace proti vlhkosti. Používá se na propustných půdách, tj. tam, kde je hladina podzemních vod pod základy a nevytváří na ně tlak.

Střední vertikální izolace základů se používá na soudržných půdách se špatnou propustností. Na těchto zeminách hladina podzemní vody kolísá. Proto by tato izolace měla být velmi těsná. Posledním typem je hydroizolace těžkého typu. Používá se, když je dům postaven na mokřadech. Tam, kde budou základy stát ve vodě. Takže se musíte postarat o odolné materiály.

Porovnání horizontální a vertikální izolace

 

Vodorovná izolace - materiály

Vertikální izolace - materiály

 

Izolační fólie z PVC

Izolační pásy na základy

Bitumenová hmota

Lehká verze

Střední verze 

Těžká verze

Druh

Svařovaná nebo samolepicí. Tloušťka 1 - 1,5 mm

Samolepicí nebo lepitelné teplem s lepidlem.

Lepidla a asfaltovo-pryskyřičné, asfaltovo-kaučukové a asfaltovo-polymerové hmoty.

Lehká bitumenová hmota nebo vodotěsná malta

Bitumenová hmota nebo pásy

Bitumenová hmota

Tloušťka vrstvy

Izolace ze dvou vrstev materiálu, tloušťka 2-3 mm.

Tloušťka vrstev pásů by měla být 3-4 mm.

Vrstva o tloušťce 3-4 mm.

Optimální tloušťka vrstvy je 3 mm.

Vrstva pásu a dvě vrstvy modifikovaného asfaltu.

Optimální tloušťka vrstvy je 4 mm.

Použití:

Základové pásy, obvodové zdi, podlahy na zemi. Vhodná před použitím podlahového vytápění.

Základy a obvodové zdi.

Izolace základů, obvodových stěn a podlah na zemi. Vhodná před použitím podlahového vytápění.

Používá se na propustné půdy s nízkou hladinou podzemní vody.

Na spojitých půdách s proměnlivou hladinou podzemní vody.

Na mokrých půdách, kde je hladina vody na úrovni základů.

 

Izolace základů z vnějšku

Jak provést zateplení základů?

Vnější zateplení základů může být provedeno až po izolaci. Nejčastěji se zde používají dva typy polystyrenu. O tom si řekneme ještě později. Nyní pár slov o principech provedení zateplení. K upevnění desek se používá speciální lepidlo. V žádném případě nesmí být spojeno mechanickými pojivy.

Lepidlo se nanáší metodou na placky vždy na stranu desky označené nápisem. Pokud se provádí tepelná izolace pomocí grafitového polystyrenu, musíte se vybavit silnějším lepidlem. Je to proto, že grafitový polystyren je kluzký a má nízkou přilnavost. A nemůže být také vystaven UV záření.

Jak pokládat polystyren na základy? Zaprvé je potřeba to provádět velmi pečlivě. Desky musí k sobě dokonale přiléhat. Při lepení se jedna deska pevně tlačí ke druhé. Další problematika se týká skutečného pokládání desek. Po nanesení lepidla je přitlačte k základům a nechte lepidlo zaschnout. Desky není vhodné přesouvat ani po několika minutách od montáže.

Zateplování základů

 

Čím zateplit základy? Tepelná izolace styrodurem a EPS polystyrenem

Zateplování základů zvenčí je velmi důležitou záležitostí. Proto k tomu musíte použít nejlepší dostupné materiály. Jednou ze základních možností je polystyren EPS. Jeho součinitel prostupu tepla se udržuje na dobré úrovni. Rozsah této hodnoty je 0,030-0,042 W / (m·K). Je vhodné také investovat do jeho dalších druhů, konkrétně grafitového polystyrenu. Jeho koeficient tepelné propustnosti dosahuje 0,013 W / ( m · K).

Čím zateplit základy? Vynikajícím způsobem je použití polystyrenu XPS, který je také známý jako styrodur .Je odolnější vůči poškození než verze EPS. Má také nižší součinitel propustnosti tepla. Uváděný rozsah 0,027- 0,040 W/(m·K). Nejlepší budou desky s drážkami. To výrazně usnadňuje odvádění vody. Tepelná izolace pomocí styroduru je skvělé řešení, ale ne poslední.

Nejčastěji je používaný polystyrén na základy, ale již nějakou dobu má dost konkurence. Tím je PUR pěna s uzavřenými buňkami. Aplikuje se na základy stříkáním. Její součinitel prostupu tepla je na velmi vysoké úrovni. Rozsah je od 0,020 do 0,024 W/(m·K). Lákavé jsou také nízké pořizovací náklady tohoto typu zateplení.

Řezačka polystyrenu